Преходът,
който не стана така,
както бе замислен


Книгата

Корица

В съвременна България има голям брой както млади, така и възрастни хора, които сякаш не познават или не си спомнят за недотам далечното историческо и политическо минало на страната си. Някои просто предпочитат да не мислят за това заради относителната лекота на това да останеш апатичен. Именно тези хора са толкова лесно манипулирани днес. Много проблеми изглежда произтичат от факта, че българите са склонни да обвиняват другите за собствените си нещастия. Голяма част от обществото смята, че външните сили са "враждебни" към страната. Някои отиват толкова далеч, че вярват в "универсалната конспирация" срещу един иначе "работлив и умен" народ.

Днес, 23 години след падането на комунизма в България, със сигурност може да се каже, че ако бяха приложени рецептите и графикът, предвидени в плана Ран-Ът, преходът към пазарна икономика и демокрация би бил далеч по-гладък и по-успешен. България би била много по-добре подготвена за членството в ЕС и нямаше да изостава от други централноевропейски държави. В основата на доклада лежат принципите на съвременната пазарна икономика и ефективното производство.

Идеите, представени в този доклад, не са реализирани своевременно. Напротив, много от реформите, въведени от политиците в страната, са в пряко противоречие с предложенията в доклада. Поради тази причина голяма част от него остава просто неизползвана възможност.


Автор: Красимир Лаков

Изтегляне на книгата: PDF
Върнете се в началото