Преходът,
който не стана така,
както бе замислен


Документи

Изтеглете файла (doc)

Закон за установяване на свободни зони за предприемачество

В Доклада върху проекта за икономически растеж и преход към пазарна икономика в България, глава 12, озаглавена „Зона за свободна инициатива в България: "Хонгконг" на Източна Европа” е записано: „За да осигури успех на програмата на свободната зона, правителството на България трябва да ревизира Указ 2242, съгласно препоръките в раздела за структурата на международната търговия, който да служи като магнит за нови, ориентирани към експорт инвеститори”. Питър Дж. Уолисън прави предложение за създаването на свободен пазарен сектор или специална икономическа зона близо до Варна като демонстрационен проект. „То все още е великолепно, образцово законодателство за това как се създава свободна зона”, отбелязва Ричард Ран. Разработеният през 1991 г. Закон за установяване на свободни зони за предприемачество, който представяме на вашето внимание, е на английски език. Ако желаете да разберете в каква степен предложенията на Питър Уолисън оказват влияние върху правната рамка, можете да сравните проекта с извършените през годините промени в указ № 2242 от 14 юли 1987 г. за свободните зони.

Питър Дж. Уолисън, авторът на предложения през 1991 г. Закон за установяване на свободни зони за предприемачество, е научен изследовател в областта на финансовата политика, по програмата, носеща името на известния американски икономист и дипломат Артър Бърнс, в Американския предприемачески институт за изследване на публичната политика, накратко наричан Американски предприемачески институт (American Enterprise Institute for Public Policy Research - AEI). Той е съдиректор на програмата на института за изследване на финансова политика и изследва банковото дело, застраховането и регламентирането на сделки с ценни книжа. Питър Уолисън е бил главен съветник в Министерството на финансите на САЩ и юридически съветник в Белия дом при президента Роналд Рейгън. Уолисън е автор на редица книги Ronald Reagan: The Power of Conviction and the Success of His Presidency (Westview Press, 2002); Competitive Equity: A Better Way to Organize Mutual Funds (2007); Privatizing Fannie Mae, Freddie Mac, and the Federal Home Loan Banks (2004); The GAAP Gap: Corporate Disclosure in the Internet Age (2000); and Optional Federal Chartering and Regulation of Insurance Companies (2000), както и редовен сътрудник на научното издание на Американския предприемачески институт.

Дата: 24 март 2014 | Автор: Питър Дж. Уолисън
Върнете се в началото