Преходът,
който не стана така,
както бе замислен


Единственото съкровище на човека е неговата памет.
Само там е неговото богатство или бедност.

Адам Смит


Тук ще намерите документален разказ за началото на преходния период от социализъм към демокрация в България и ще се срещнете с някои от хората, участвали в подготовката на "Плана Ран-Ът": проф. Иван Ангелов, Венцислав Димитров, Боян Славенков, Ричард Ран, Роналд Ът и Марк Блумфийлд.

Филмът

Това е документален разказ за началото на преходния период от комунизъм към демокрация в България и представя част от хората, които са започнали промените.

Гледайте филма

Книгата

Прочетете книгата

В съвременна България има голям брой както млади, така и възрастни хора, които сякаш не познават или не си спомнят за недотам далечното историческо и политическо минало на страната си. Някои просто предпочитат да не мислят за това заради относителната лекота на това да останеш апатичен. Именно тези хора са толкова лесно манипулирани днес. Много проблеми изглежда произтичат от факта, че българите са склонни да обвиняват другите за собствените си нещастия. Голяма част от обществото смята, че външните сили са "враждебни" към страната. Някои отиват толкова далеч, че вярват в "универсалната конспирация" срещу един иначе "работлив и умен" народ.

Днес, 23 години след падането на комунизма в България, със сигурност може да се каже, че ако бяха приложени рецептите и графикът, предвидени в плана Ран-Ът, преходът към пазарна икономика и демокрация би бил далеч по-гладък и по-успешен. България би била много по-добре подготвена за членството в ЕС и нямаше да изостава от други централноевропейски държави. В основата на доклада лежат принципите на съвременната пазарна икономика и ефективното производство.

Идеите, представени в този доклад, не са реализирани своевременно. Напротив, много от реформите, въведени от политиците в страната, са в пряко противоречие с предложенията в доклада. Поради тази причина голяма част от него остава просто неизползвана възможност.


Автор: Красимир Лаков

Хората

Иван Ангелов

Иван Ангелов

През 1990 г. проф. Иван Ангелов е главен икономически съветник на премиера Андрей Луканов.


Ричард У. Ран

Ричард У. Ран

През 1990 г. д-р Ричард Ран е вицепрезидент и главен икономист на Търговската камара на САЩ - най-голямата бизнес федерация в света, и изпълнителен вицепрезидент и член на Съвета на Фондацията на националната камара. В момента Ричард е старши научен сътрудник в Института Катон и председател на Института за глобален икономически растеж.


Венцислав Димитров

Венцислав Димитров

През 1990 г. Венцислав Димитров е депутат от Великото Народно събрание и председател на Бюджетната комисия в Парламента.


Роналд Ът

Роналд Ът

През 1990 г. Роналд Ът е вицепрезидент на Фондацията на националната камара и работи в тясно сътрудничество с Ричард Ран за планирането, финансирането и изпълнението на проект за българския преход.


Боян Славенков

Боян Славенков

През 1990 г. Боян Славенков е икономически съветник в кабинета на президента Желев.


Марк Блумфийлд

Марк Блумфийлд

През 1990 г. Марк Блумфийлд е председател на Американския съвет за капиталово формиране - непартийна, подкрепяна от бизнеса, неправителствена организация, която поддържа и ангажира икономическо образование и изследвания върху политики за икономически растеж. Заема тази длъжност и до днес.


Върнете се в началото