Преходът,
който не стана така,
както бе замислен


Филмът

Решихме да направим този филм, който да обрисува началото на преходния период в България от комунизъм към демокрация и да представим някои от хората, започнали промяната.

Ще видите главните автори на доклада Ран-Ът, ще откриете причините за тяхното участие в проекта, както и впечатленията им тогава и днес.

Документалният филм е за всички, които искат да знаят как започна и как се случи всичко, а също така и за тези с къса памет или недостатъчна информация, за тези, които лесно правят погрешни умозаключения и днес обвиняват плана Ран-Ът за случилото се в страната през последните две десетилетия. Заключенията относно причинно-следствените връзки, каквито може би не съществуват в доклада, доведоха до негативното възприятие на плана сред някои от гражданите на България.

Ние искаме да покажем, че намеренията на авторите на доклада бяха свързани с намирането на възможно най-безопасния път за развитие на страната по време на бурния и безпрецедентен преход.

За съжаление идеите, представени в този доклад, не се реализираха своевременно. Напротив, много от реформите, въведени от политиците в страната, бяха напълно противоположни на направените в доклада предложения. Поради тази причина голяма част от него остана просто неоползотворена възможност.


Автор: Красимир Лаков

Върнете се в началото