Преходът,
който не стана така,
както бе замислен


Основните теми от доклада

Социална политика

Разделът за социална политика е централен в доклада Ран-Ът. В основата й е осигуряване на постоянна доставка на храна, жилищно строителство и медицинска помощ за населението. В доклада се казва, че доходите на най-бедните слоеве от обществото трябва да бъдат субсидирани. В него се предлага данъчните ставки да растат умерено, но да не превишават 30%. Може да има и някои данъчни предимства в зависимост от семейното положение и броя на децата в семейството. Препоръчва се друг приоритет на държавата да бъде жилищното строителство и специално внимание е отделено на системата на здравеопазването. В доклада се препоръчва и рязко увеличение на заплатите на медицинските специалисти. И отново нито една от тези идеи не е приложена в реалната икономическа политика.

Върнете се в началото