Преходът,
който не стана така,
както бе замислен


Въведение

Въведение

В съвременна България има голям брой както млади, така и възрастни хора, които сякаш не познават или не си спомнят за недотам далечното историческо и политическо минало на страната си. Някои просто предпочитат да не мислят за това заради относителната лекота на това да останеш апатичен. Именно тези хора са толкова лесно манипулирани днес.

Левите и тези, които по принцип се противопоставят на европейското развитие и включването на България в ЕС, осигуряват постоянен огън от антиевропейски настроения чрез публикации в онлайн медии, форуми, блогове и информационни сайтове в опит да се разпространи, смути и изкриви вече обърканото и деформирано обществено мнение.

Много проблеми изглежда произтичат от факта, че българите са склонни да обвиняват другите за собствените си нещастия. Голяма част от обществото смята, че външните сили са „враждебни“ към страната. Някои отиват толкова далеч, че вярват в „универсална конспирация“ срещу един иначе „работлив и умен“ народ. Това е документален разказ за началото на преходния период от комунизъм към демокрация в България и представя част от хората, които са започнали промените.

Нека се върнем към осемдесетте години - предпочитан период от съвременните пропагандатори и хората, желаещи да си спомнят за „славните“ дни на социализма.

В края на 80-те години икономиката на социалистическа България е напълно фалирала. За всички, дори за комунистическите лидери по онова време, е ясно, че икономиката не може да върви напред със същите ресурси и методи на управление. Така управляващата комунистическа партия започва да прави радикални промени в модела. Същевременно в обществото започва да нараства социалното напрежение - нещо, което дотогава - през годините на зрелия социализъм, е считано за невъзможно.

Върнете се в началото