Преходът,
който не стана така,
както бе замислен


Основните теми от доклада

Промишленост

Един от най-големите проекти, описани в доклада, е създаването на жизнеспособна и конкурентна промишленост. За да се направи това, страната трябва да може да привлече значителни чуждестранни инвестиции. Според авторите на доклада това би могло да стане чрез създаване на свободна икономическа зона. Свободната зона ще създаде работни места и възможност за разработване на продукти, които биха могли да се конкурират на световния пазар. Идеята за подобно предложение идва от примерите, дадени от някои азиатски страни, които успешно изпълняват подобни политики. Смята се, че този вид конкурентно предимство може отчасти да дойде от предимствата на България в областта на информационните технологии.

Независимо от силните страни на идеите му обаче не е направен нито един опит за изпълнение дори на едно от решенията, предвидени в доклада. Това в никакъв случай не е по вина на самите автори. Докладът предвижда ясна рецепта за развитието на
отраслите на България, особено по отношение на производството на химикали, фармацевтика, електроника, технологии за добив на метали, тежки машини и други. Авторите представят конкретни предложения за постигане на високо качество на производство, което би осигурило конкурентно предимство на промишлеността.

Върнете се в началото